• Home
  • /
  • Tag Archives:  6900

قیمت مرغ ۶۹۰۰ تومان است

رکنا اقتصادی : مهدی یوسف‌خانیرئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ مرغ زنده را ۴۵۰۰ تومان اعلام کرد. ویدر رابطه با نرخ مرغ در مراکز خرده فروشی بیان داشت:در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ در مراکز خرده‌فروشی ۶۹۰۰ تومان و مرغ زنده ۴۵۰۰ تومان است. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در ادامه گفت:هر کیلوگرم ران…