• Home
  • /
  • Category Archives: بهبود رابطه زناشویی

بهبود رابطه زناشویی در زنان و مردان سرد مزاج

مواد غذایی مفید برای بهبود رابطه زناشویی در زنان و مردان سرد مزاج مصرف لوبیای سویا و فراورده های حاصل از سویا نظیر شیر سویا، بسیارمؤثر است. زنان سرد مزاج باید هفته ای یک مرتبه قهوه، روزی یک مشت آجیل سویا بدون تیزاب و کم نمک، هفته ای دومرتبه شوید، به صورت یک روز در…